ВОДЕЩИ НОВИНИ

За компанията

Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) съществува от 01.01.2002 г.

НКЖИ е търговец - държавно предприятие по чл.62, ал.3 от Търговския закон, образувано на основание чл.9, ал.1 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ). НКЖИ е управител на железопътната инфраструктура.
НКЖИ организира, осъществява и отговаря за изпълнението на своите задължения по дългосрочен договор, сключен между компанията и държавата. Компанията организира цялостната си дейност въз основа на проучвания, прогнози и програми за развитие на железопътната инфраструктура в съответствие с този договор.

Още

Оперативна програма "Транспорт"

НК "Железопътна Инфраструктура" - Бенефициент по Оперативна Програма "Транспорт"

НКЖИ е Бенефициент по всички проекти от Приоритетна ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси, по един проект от Приоритетна ос ІІІ - Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари, и Приоритетна ос V - Техническа помощ на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. За подаване на "Сигнали за нередности при усвояване на европейските фондове"